Naissaare talgud

Mõnusalt vihmasel laupäeval osaleti Viimsi vallavalitsuse ja Viimsi muuseumi poolt organiseeritud talgutöödel Naissaarel
Meie missioon: saare teede ja ajalooliste militaarobjektide puhastamine tuulemurrust. Äitähh kõigile osalejatele!

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Naissaare sadama info

23.04.2011 paigaldas Vabatahtlik Merepäästeühing Naissaare, Leppneeme ja Kelnase sadamate sissesõiduteid tähistava ujuvmärgistuse. Naissaare sadama sissesõit on sel aastal 20-30 cm madalam kui möödunud hooajal, keskmine sügavus sissesõitu tähistavate toodrite vahel on 1,5 m(mõõdetud veetasemega  -25 cm). Eriti madal(alla 1 m) on sissesõit roheliste toodrite pool, seega soovitame sõita võimalikult punaste toodrite lähedalt. Sadama haldajalt – Viimsi Vallavalitsuselt, pärineva informatsiooni kohaselt algavad sadama sissesõidu süvendustööd juuli alguses ja peaksid lõppema juuli lõpuks. Üle 1 m süvisega aluste omanikel soovitaksime olla eriti ettevaatlikud madala veetaseme ja tugeva S-SE-E tuule korral et vältida sadamast sisse – või väljasõidul kinni jäämist.

Turvalist navigatsiooniohooaega soovides
Viimsi Vabatahtlik Merepääste Ühing

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Oleme Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste liikmed

Vabatahtlik Merepäästeühing võeti Eesti vabatahtlike merepäästjate katusorganisatsiooni liikmeks. Mittetulundusühing Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on asutatud aprillis 2010 eesmärgiga ühendada vabatahtlikke merepäästeühinguid, kelle sooviks on abistada veekogudel hätta jäänud inimesi. Ühenduse abi on vajalik  info hankimisel, suhtlemisel riigiga, teiste riikide organisatsioonidega, koolituste korraldamisel ning vahendite hankimisel. Oktoobris 2010 võeti MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Rahvusvahelise Merepääste Föderatsiooni (International Maritime Rescue Federation – IMRF) liikmeks. Seega saame ka meie pidada ennast rahvusvahelise organisatsiooni osaks!

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Meriturva koolitus Soomes Lohjal

Kaks meie ühingu liiget läbisid 03.02.2011 merepääste koolituse Lohjal. Intensiivkursuse raames saadi teadmisi laevadel kasutatavatest päästeparvedest ja nende tüüpidest. Suurte laevade evakuatsiooni võimalusi tutvustati teoorias ja praktikas. Enamus päevast veedeti 22 kraadises basseinivees. Peale enda vintsimist helikopteri imitatsiooni, tipnes kursus viie minutiga, HELP asendis, kuue kraadise veega basseinis.

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud

Vabatahtlik Merepäästeühing

Hea merehuviline!

See lehekülg kajastab Vabatahtliku Merepääste Ühingu tegemisi.
Tegutseme põhiliselt Tallinna- ja Muuga lahe piirkonnas.
Ühingu asutamise  initsiatiivgrupis on 6 liiget.
Ühingu peamisteks tegevusaladeks on:

  1. Operatiivse merepääste tagamine Tallinna ja Muuga lahel   koostöös teiste merepäästet tagavate institutsioonidega nagu Merepääste keskus,  Harjumaa päästeteenistus ning Eesti Piirivalve.
  2. valikkuse mereohutusalase teadlikkuse tõstmine läbi erinevate avalikkusele suunatud ürituste ja meedia.
  3. Propageerida turvalist ja keskkonnasäästlikku suhtumist harrastusmeresõitjate ja väikelaevade omanike seas läbi nende kaasamise ühingu poolt korraldatavatesse tegevustesse.
  4. Ühendada kõik Eestis tegutsevad analoogsete eesmärkidega ühingud ja seltsid ühtsesse võrgustikku tagamaks vabatahtliku merepääste võimalikult efektiivsem toimimine kõigis Eesti rannikupiirkondades.
  5. Aidata kaasa hetkel Eestis puuduva varapääste süsteemi väljatöötamisele merel läbi selleks vajaliku tehnika hankimise ja selle kasutamiseks vajalike koolituste korraldamise.
  6. Olemasolevast kogemusest tulenevalt peame oluliseks kaasata vabatahtlikku merepäästetegevusse eelkõige olemasolevat professionaalset kogemust ja kompetentsi nii navigeerimise, pinnaltpäästmise, esmaabi, tehnilise abi kui ka veealuste päästetööde alal tagades sellega vabatahtlike päästemeeskondade efektiivse ja tulemusliku toimimise.

Kuna Vabatahtlikul Merepäästeühingul puudub oma tehniline baas ja varustus, kasutab Ühing merepääste tegevusteks kahte MTÜ Tallinna Veespordi Klubile (TVK) kuuluvat RIB kaatrit mis on varustatud kaasaaegsete navigatsiooni- ja mereside vahenditega ning osaliselt ka vajaliku tehnikaga inim- ja varapäästeks.

Postitatud rubriiki Määratlemata | Kommenteerimine suletud