Ühingust

 

  • Põhitegevuse kõrvalt oleme vabatahtlikult merepäästega tegelenud juba aastast 2004.
    Vabatahtlik Merepäästeühing tegutseb Tallinna- ja Muuga lahe piirkonnas. Kodusadamaks on Rohuneeme sadam (AS Eesti Lootsi kõrval). Ühing asutati ametlikult 2010 aasta novembris. Merepäästeks kasutatakse veespordi, mereturismi ja logistikaga tegeleva partneri Tallinna Veespordi Klubi ehk Watersport.ee RIB kaatreid, mis navigatsioonihooajal pidevalt merel toimetavad. Paadikaptenid omavad intensiivset merekogemust, päästekogemust ja vastavat väljaõpet.  

Tegevus
Palju meid on?
Ühingu nimekirjas on 13 inimest. Hooajal saavad kõige kiiremini reageerida inimesed, kes on sadamas või selle lähedal. Üldjuhul on aktiivseid hooajal ca 6 inimest, kes päästmas käivad, kuid siiski ülejäänud aitavad ühingu tegemistele kaasa.

1. Opertiivse merepääste tagamine Tallinna- ja Muuga lahel koostöös teiste merepäästet tagavate institutsioonidega  nagu JRCC Tallinn,  päästeteenistus ning Poltsei- ja piirivalveamet.
2. Avalikkuse mereohutusalase teadlikkuse tõstmine läbi erinevate avalikkusele suunatud ürituste ja meedia.
3. Turvalise ja keskkonnasäästliku suhtumise teadvustamine harrastusmeresõitjate ja väikelaevade omanike seas, nende kaasamise kaudu ühingu poolt korraldatavatesse ennetustegevustesse.
4. Varapääste arendamine ja süsteemi väljatöötamine, selleks vajaliku tehnika hankimine ja selle kasutamiseks vajalike koolituste korraldamine.

Olemasolevast kogemusest tulenevalt peame oluliseks kaasata vabatahtlikku merepäästetegevusse eelkõige olemasolevat professionaalset kogemust ja kompetentsi nii navigeerimise, pinnaltpäästmise, esmaabi, tehnilse abi kui ka veealuste päästetööde alal, tagades sellega vabatahtlike päästemeeskondade effektiivse ja tulemusliku toimimise.

Kuna Vabatahtlikul Merepäästeühingul puudub oma tehniline baas ja varustus, kasutab Ühing merepääste tegevusteks kolme MTÜ Tallinna Veespordi Klubile (Watersport.ee) kuuluvat RIB kaatrit mis on varustatud kaasaaegsete navigatsiooni- ja mereside vahenditega ning osaliselt ka vajaliku tehnikaga inim- ja varapäästeks. Veealuste tööde korraldajaks on LiveHouse OÜ.

Hästi varustatud ja effektiivselt toimiva vabatahtliku merepäästesüsteemi
ülalpidamine ei ole odav.
Ülevaate kuludest leiab siit //www.rnli.org.uk/what_we_do/lifeboats/running_costs

Meie kasutuses kaatrid:

Tornado 11 Super
kategooria B
ehitusaasta 2007
pikkus 11 m
laius 3,05 m
tühimass 1400 kg
kandejõud 2800 kg (28 inimest)
tehniliselt lubatud inimeste arv pardal 15
balloonide materjal Hypalon
veekindlaid sektsioone 7
mootorid: 2x275Hp Mercury Verado

RIB Cobra 11 Challanger
kategooria B/C
ehitusaasta 2004
pikkus 11 m
laius 2.8 m
tühimass 1400 kg
kandejõud 3750 kg
tehniliselt lubatud inimeste arv pardal 24 (12 istekohta)
balloonide materjal hypalon
veekindlaid sektsioone 9
mootor 2016a Suzuki 300HP

Bombard Explorer 730,
kategooria C
ehitusaasta 2004
pikkus 7,3 m
laius 2,6 m
tühimass 800 kg
kandejõud 2200 kg
tehniliselt lubatud inimeste arv pardal 20 (8 istekohta)
balloonide materjal PVC
veekindlaid sektsioone 5
mootor Honda bf 200