Nõuanded

Merepäästekeskuste raadioside sagedused

VHF 16 CH
VHF 69 CH

Hädaabi kõnes tuleb edastada võimalikult täpne informatsioon endast ja olukorrast. See tagab kiire ja õiget laadi abi.

Kui võimalik, ärge katkestage ühendust enne, kui korrapidaja on teilt saanud otsingu- ja päästetööde teostamiseks vajaliku informatsiooni:

  • Nimi (aluse nimi ja tüüp ning pikkus ja kaal), vőimalusel enda telefoni number vői raadiokutsung.
  • Vőimalikult täpne asukoht. Lähtesadamast, sihtkohast, kiirusest ja kursist on abistajatel kasu.
  • Mis on juhtunud.
  • Kas inimesed on ohus. Kui palju on inimesi, kas on kadunuid ja vigastatuid.
  • Mis olukorras on alus. Mis päästevahendid on pardal. Kas on hädasignaali andmise vőimalus.
  • Millist abi vajatakse.
  • Ilmastikutingimused teie asukohas.


Säilita rahu!

Tallinnas paiknev Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn koordineerib eri ametkondade vahel otsingu- ja päästetööde korraldamist merel ja piiriveekogudel. Rahvusvahelise mereside jälgimise ja pideva valmisoleku merepääste operatsioonideks tagab mereseiresüsteem. Lisaks Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn on merevalve allüksus Kuressaares.

Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn reageerib kõikidele hädaabisignaalidele täie tõsidusega. Merepääste korrapidaja otsustab iga juhtumi puhul eraldi, millised abijõud välja saata.

Iga merele minev aluse juht vastutab enda ja oma ujuvvahendi eest ise: et alus oleks tehniliselt korras, et navigatsioonivahendid töötaksid ning kütust oleks piisavalt.

Eestis on ujuvvahendite tehniline abi seadusega reguleerimata.

Aluste pukseerimine ei ole Politsei- ja Piirivalveameti ülesanne. Loomulikult jälgitakse mereõnnetuse puhul alust, et vältida ohtlikke olukordi. Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinna korrapidaja hindab olukorda – kui olukord sündmuskohal võib ohtlikuks muutuda, osutatakse abi ka aluse pukseerimisel.

Teistel juhtudel edastab Pääste ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn aluse omanikule pukseerimisega tegelevate firmade või eraisikute kontaktid.

 

ERINEVAID ÕIGUSAKTE

Politsei ja Piirivalve seadus (PPvS) Lk. 43. Määrused avanevad seaduse tekstist ka linkinena, kuid allpool ka eraldi lingina toodud.

PPvSi alusel antud määrus: Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale

Kehtestamata on vabatahtlikele hüvitatavate kulutuste määrus (seisuga 24.11.12)

Otsingu- ja päästetöödel osaleva merepäästeüksuse (SRU) metoodiline juhis

Nõuded väikelaeva varustusele – nõuete tebel avaneb kõige all vasakul klikkides sõnale “Lisa”

Rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979 a. konventsioon

 

ENNETUSMATERJALID

Jussikese päästevesti multikas, mida on toetanud Veeteede Amet