Vabatahtlik Merepäästeühing

Hea merehuviline!

See lehekülg kajastab Vabatahtliku Merepääste Ühingu tegemisi.
Tegutseme põhiliselt Tallinna- ja Muuga lahe piirkonnas.
Ühingu asutamise  initsiatiivgrupis on 6 liiget.
Ühingu peamisteks tegevusaladeks on:

  1. Operatiivse merepääste tagamine Tallinna ja Muuga lahel   koostöös teiste merepäästet tagavate institutsioonidega nagu Merepääste keskus,  Harjumaa päästeteenistus ning Eesti Piirivalve.
  2. valikkuse mereohutusalase teadlikkuse tõstmine läbi erinevate avalikkusele suunatud ürituste ja meedia.
  3. Propageerida turvalist ja keskkonnasäästlikku suhtumist harrastusmeresõitjate ja väikelaevade omanike seas läbi nende kaasamise ühingu poolt korraldatavatesse tegevustesse.
  4. Ühendada kõik Eestis tegutsevad analoogsete eesmärkidega ühingud ja seltsid ühtsesse võrgustikku tagamaks vabatahtliku merepääste võimalikult efektiivsem toimimine kõigis Eesti rannikupiirkondades.
  5. Aidata kaasa hetkel Eestis puuduva varapääste süsteemi väljatöötamisele merel läbi selleks vajaliku tehnika hankimise ja selle kasutamiseks vajalike koolituste korraldamise.
  6. Olemasolevast kogemusest tulenevalt peame oluliseks kaasata vabatahtlikku merepäästetegevusse eelkõige olemasolevat professionaalset kogemust ja kompetentsi nii navigeerimise, pinnaltpäästmise, esmaabi, tehnilise abi kui ka veealuste päästetööde alal tagades sellega vabatahtlike päästemeeskondade efektiivse ja tulemusliku toimimise.

Kuna Vabatahtlikul Merepäästeühingul puudub oma tehniline baas ja varustus, kasutab Ühing merepääste tegevusteks kahte MTÜ Tallinna Veespordi Klubile (TVK) kuuluvat RIB kaatrit mis on varustatud kaasaaegsete navigatsiooni- ja mereside vahenditega ning osaliselt ka vajaliku tehnikaga inim- ja varapäästeks.

Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.